12
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Võ thị Mỹ Loan ♀
Cha Võ Phú Hồng ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Thùy Trang (8 Mẫn)

Anh chị em ruột
02 Võ Phú Hoàng ♂
03 Võ Phú Hạnh ♂
04 Võ thị Thúy ♀
05 Võ Phú Hưng ♂
06 Võ Phú Hậu ♂

Chồng 1
Lê văn Khánh ♂


Con
01. Lê Thành Long ♂
02. Lê thị Thanh Vy ♀