16
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Tường ♂
Cha Nguyễn văn Bình (Bình đen)

Mẹ

Nguyễn thị Tài ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Tình ♀
02 Nguyễn thị Tú ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Kim Truyền ♀