22
tháng Tư, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thùy ♂ ch
Cha Nguyễn Nồng ♂ ch

Mẹ

không rõ ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Qui ♂ ch
03 Nguyễn Điềm ♂ ch
04 Nguyễn thị Chàm ♀ ch
05 Nguyễn văn Đìa (Thả) ch
06 Nguyễn Đáng ♀ ch