4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Quốc Trung ♂
Tên gọiTèo
 
Cha Huỳnh Minh Tài ♂

Mẹ

Phạm thị Thu Thuỷ ♀

Anh chị em ruột
02 Điểu thị Đào ♀

Anh chị em cùng cha khác mẹ
03 Huỳnh Quang Thảo ♂
04 Huỳnh Quang Dũng ♂
05 Huỳnh Quang Thanh ♂
06 Huỳnh Công Danh (Tí)

Vợ 1
Nguyễn thị Thu Nga ♀


Con
01. Trần Nguyễn Nhật Nam ♂
02. Trần Nguyễn Nhật Hân ♀