22
tháng Tư, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Hậu ♀
Cha Nguyễn Tuông (3 Hương, 3 Hậu) ch

Mẹ

Phan thị Giang ♀ ch

Anh chị em ruột
03 Nguyễn Ngọc Thiện ♂
04 Nguyễn Ngọc Đại ♂ ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
05 Nguyễn thị Đào ♀
06 Nguyễn Ngọc Thắng ♂ ch

Chồng 1
Ngô văn Tân ♂


Con
01. Ngô thị Phương ♀
02. Ngô thị Thu Trang ♀
03. Ngô Tấn Hoàng ♂
04. Ngô Tấn Phụng ♂