20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Đào ♀
Cha Nguyễn Tuông (3 Hương, 3 Hậu) ch

Mẹ

Nguyễn thị Hoa ♀

Anh chị em ruột
06 Nguyễn Ngọc Thắng ♂ ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
02 Nguyễn thị Hậu ♀
03 Nguyễn Ngọc Thiện ♂
04 Nguyễn Ngọc Đại ♂ ch

Chồng 1
Lê Hửu Anh (Đức)


Con
01. Lê thị Bé Nga ♀
02. Lê Công Mỹ ♂
03. Lê Như Ý ♂