1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ngọc Thắng ♂ ch
Cha Nguyễn Tuông (3 Hương, 3 Hậu) ch

Mẹ

Nguyễn thị Hoa ♀

Anh chị em ruột
05 Nguyễn thị Đào ♀

Anh chị em cùng cha khác mẹ
02 Nguyễn thị Hậu ♀
03 Nguyễn Ngọc Thiện ♂
04 Nguyễn Ngọc Đại ♂ ch

Vợ 1
.... .... (Bảy)


Con
01. Nguyễn Chiến ♂
02. Nguyễn Dũng ♂