21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Huỳnh Quang Thảo ♂
Cha Huỳnh Minh Tài ♂

Mẹ

Trần thị Ánh Tuyết ♀

Anh chị em ruột
04 Huỳnh Quang Dũng ♂
05 Huỳnh Quang Thanh ♂
06 Huỳnh Công Danh (Tí)

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Trần Quốc Trung (Tèo)
02 Điểu thị Đào ♀

Vợ 1
Phạm thị Hậu ♀


Con
01. Huỳnh Phạm Đăng Khoa ♂
02. Huỳnh Phạm Thảo Linh ♀