4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Nhi ♂ ch
Cha Nguyễn Tấn (2 Khá) ch

Mẹ

Nguyễn thị Lường ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Khá ♂ ch
02 Nguyễn Bê ♂ ch
03 Nguyễn thị Tâm ♀ ch
04 Nguyễn thị Mai ♀
05 Nguyễn thị Liễu ♀
06 Nguyễn Hoàng (Cho)
07 Nguyễn thị Đức ♀ ch
08 Nguyễn thị Hạnh ♀
09 Nguyễn thị Trà ♀
11 Nguyễn thị Thừa ♀
12 Nguyễn Dương ♂ ch
13 Nguyễn thị Bé ♀ ch
14 Nguyễn thị Nhi ♀ ch
15 Nguyễn Một ♂ ch
16 Nguyễn Minh ♂ ch