21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Điểu thị Đào ♀
Cha Huỳnh Minh Tài ♂

Mẹ

Phạm thị Thu Thuỷ ♀

Anh chị em ruột
01 Trần Quốc Trung (Tèo)

Anh chị em cùng cha khác mẹ
03 Huỳnh Quang Thảo ♂
04 Huỳnh Quang Dũng ♂
05 Huỳnh Quang Thanh ♂
06 Huỳnh Công Danh (Tí)

Chồng 1
Lê Khắc Nhật ♂


Con
01. Điểu Lê Nhật Nam ♂

 

Chồng 2
Võ ... ♂


Con
02. Võ thị Bảo Ngọc ♀
03. Võ Trung Kiên ♂