13
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Lâm ♂
Cha Nguyễn Chương (3 Chương ) ch

Mẹ

Nguyễn thị Lan ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Thành Liêm ♂
03 Nguyễn Thành Lưu ♂
04 Nguyễn Thành Luân ♂

Vợ không rõ 

Con
01. Nguyễn .... ♂