14
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Trí ♂
Cha Nguyễn Hà ♂

Mẹ

Đinh thị Yến Lan ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Vân Thư ♀