13
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Mày ♂
Tên gọi3 Mè
 
Cha Nguyễn Trai (Thơm) ch

Mẹ

Bùi thị Lá (bà Thơm) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Lộc ♂
03 Nguyễn thị Xi ♀ ch
08 Nguyễn Xì (9 Xì)

Vợ không rõ 

Con
01. Nguyễn Mè ♂
02. Nguyễn thị Thanh ♀
03. Nguyễn văn Hành ♂
04. Nguyễn văn Hợi ♂
05. Nguyễn văn Lịch ♂
06. Nguyễn thị Hiệp ♀