13
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Thanh ♂
Cha Nguyễn Xì (9 Xì)

Mẹ

Nguyễn thị Yến ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn văn Thảo ♂

Vợ 1
Cao thị Như Quỳnh ♀


Con
01. Nguyễn Cao Đăng Khoa (Gấu)
02. Nguyễn thị Thanh Thư ♀
03. Nguyễn thị Quỳnh Thư ♀