4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Huỳnh Quang Dũng ♂
Cha Huỳnh Minh Tài ♂

Mẹ

Trần thị Ánh Tuyết ♀

Anh chị em ruột
03 Huỳnh Quang Thảo ♂
05 Huỳnh Quang Thanh ♂
06 Huỳnh Công Danh (Tí)

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Trần Quốc Trung (Tèo)
02 Điểu thị Đào ♀

Vợ 1
Hồ Trần Hoàng Yên ♀


Con
01. Huỳnh Hồ Hải Đăng ♂
02. Huỳnh Ngọc Trâm Anh ♀