21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm thị Thanh ♀
Cha Phạm Cẩm ♂

Mẹ

Phạm thị Lẩm ♀

Chồng 1
Nguyễn văn Đặng ♂


Con
01. Nguyễn thị Tuyết Nhung ♀
02. Nguyễn thị Minh Sâm ♀
03. Nguyễn Xuân Phương ♂
05. Nguyễn thị Kim Chi ♀
06. Nguyễn Ngọc Diệp ♂