13
tháng Sáu, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Xuân Phương ♂
Cha Nguyễn văn Đặng ♂

Mẹ

Phạm thị Thanh ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Tuyết Nhung ♀
02 Nguyễn thị Minh Sâm ♀
05 Nguyễn thị Kim Chi ♀
06 Nguyễn Ngọc Diệp ♂

Vợ 1
Lê thị Thanh Phương ♀


Con
01. Nguyễn Hoàng Lệ Uyên ♀
02. Nguyễn Hoàng Vĩnh Thiên ♂