11
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Huỳnh Minh Đạo ♂
Cha Huỳnh Minh Lan (Ký) ch

Mẹ

Nguyễn thị Biên (Ký) ch

Anh chị em ruột
01 Huỳnh thị Kim Cương (Ký) ch
03 Huỳnh Minh Tài ♂
07 Huỳnh thị Kim Nữ ♀
08 Huỳnh Minh Cường ♂
09 Huỳnh Minh Hùng (Tùng)
10 Huỳnh Minh Út ♂ ch

Vợ 1
Võ thị Lâm (Tâm)


Con
01. Huỳnh thị Mỹ An ♀
02. Huỳnh Minh Đạt ♂