4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Diện ♀
Cha Trần Phước Lành ♂ ch

Mẹ

_Lê thị Tiếp ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Trần Minh Nhung ♂ ch
03 Trần Ngọc Điệp ♀
04 Trần Minh Nam ♂
05 Trần Phước Giới ♂
06 Trần Ngọc Hiền ♀

Chồng 1
Nguyễn Hoàng Giang ♂


Con
01. Nguyễn Thanh Loan ♀