16
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Minh Nhung ♂ ch
Cha Trần Phước Lành ♂ ch

Mẹ

_Lê thị Tiếp ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Trần thị Diện ♀
03 Trần Ngọc Điệp ♀
04 Trần Minh Nam ♂
05 Trần Phước Giới ♂
06 Trần Ngọc Hiền ♀