4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Ngọc Điệp ♀
Cha Trần Phước Lành ♂ ch

Mẹ

_Lê thị Tiếp ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Trần thị Diện ♀
02 Trần Minh Nhung ♂ ch
04 Trần Minh Nam ♂
05 Trần Phước Giới ♂
06 Trần Ngọc Hiền ♀

Chồng 1
Nguyễn văn Sanh ♂


Con
01. Nguyễn văn Oanh ♂
02. Nguyễn Kim Tuyến ♀
03. Nguyễn Công Đoàn ♂
04. Nguyễn thị Kết ♀