20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Minh Nam ♂
Cha Trần Phước Lành ♂ ch

Mẹ

_Lê thị Tiếp ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Trần thị Diện ♀
02 Trần Minh Nhung ♂ ch
03 Trần Ngọc Điệp ♀
05 Trần Phước Giới ♂
06 Trần Ngọc Hiền ♀

Vợ 1
Lê Tuyết Mai ♀


Con
01. Trần Minh Nhiệt ♂
02. Trần Bích Đào ♀
03. Trần Bích Vân ♀
04. Trần Lê Thanh ♂