21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Phước Giới ♂
Cha Trần Phước Lành ♂ ch

Mẹ

_Lê thị Tiếp ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Trần thị Diện ♀
02 Trần Minh Nhung ♂ ch
03 Trần Ngọc Điệp ♀
04 Trần Minh Nam ♂
06 Trần Ngọc Hiền ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Nga ♀


Con
01. Trần Bích Thảo ♀
02. Trần Đăng Khoa ♂