4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

_Lê thị Liên ♀
Cha _Lê văn Thưởng ♂ ch

Mẹ

Huỳnh thị Đổ ♀

Anh chị em ruột
01 _Lê văn Biên ♂
03 _Lê văn Đoàn ♂
04 _Lê văn Hùng ♂

Chồng không rõ 

Con
01. Nguyễn văn Vinh ♂
02. Nguyễn văn Khải ♂
03. Nguyễn thị Quyên ♀
04. Nguyễn thị Huyền ♀