3
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

_Lê văn Đoàn ♂
Cha _Lê văn Thưởng ♂ ch

Mẹ

Huỳnh thị Đổ ♀

Anh chị em ruột
01 _Lê văn Biên ♂
02 _Lê thị Liên ♀
04 _Lê văn Hùng ♂

Vợ không rõ 

Con
01. _Lê thị Ngân ♀
02. _Lê văn Tý (Hoàng Giang)
03. _Lê văn Thảo ♂
04. _Lê Quang Khải ♂