4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ngọc Anh ♂
Tên gọi9 Tân-Trang
 
Cha Nguyễn Biên (Châu) ch

Mẹ

Phạm thị Dương ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Biên (Ký) ch
03 Nguyễn văn Long (Ánh-Hồng) ch
05 Nguyễn thị Lưỡng ♀ ch
06 Nguyễn Tiếng Lực (Phát)
07 Nguyễn thị Tý (Tý)
09 Nguyễn Mười ♂ ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn .... (Hai) ch

Vợ 1
Phan thị Thuỷ ♀


Con
01. Nguyễn thị Ngọc Mỹ ♀
02. Nguyễn thị Ngọc Dung ♀
03. Nguyễn thị Ngọc Thu ♀
04. Nguyễn Ngọc Thảo ♂
05. Nguyễn Ngọc Sơn ♂
06. Nguyễn Ngọc Bảo ♂
07. Nguyễn Ngọc Quốc ♂