20
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Huỳnh thị Kim Nữ ♀
Cha Huỳnh Minh Lan (Ký) ch

Mẹ

Nguyễn thị Biên (Ký) ch

Anh chị em ruột
01 Huỳnh thị Kim Cương (Ký) ch
03 Huỳnh Minh Tài ♂
06 Huỳnh Minh Đạo ♂
08 Huỳnh Minh Cường ♂
09 Huỳnh Minh Hùng (Tùng)
10 Huỳnh Minh Út ♂ ch

Chồng 1
Nguyễn văn Sang (Hùng)


Con
01. Nguyễn thị Huỳnh Nhi ♀
02. Nguyễn văn Trọng ♂