24
tháng Năm, năm Canh Tý

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Sang ♂
Tên gọiHùng
 
Cha Nguyễn văn Hoà ♂

Mẹ

Huỳnh thị Thơm ♀

Vợ 1
Huỳnh thị Kim Nữ ♀


Con
01. Nguyễn thị Huỳnh Nhi ♀
02. Nguyễn văn Trọng ♂