12
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

_Lê văn Quảng ♂
Cha Nguyễn Sang (Lê văn Khánh) ch

Mẹ

Trần thị Thật ♀ ch

Anh chị em ruột
01 _Lê văn An ♂ ch
02 _Lê văn Ninh ♂
03 _Lê thị Tiếp ♀ ch
04 _Lê văn Thưởng ♂ ch
05 _Lê thị Đàn ♀
06 _Lê thị Hoàng ♀ ch
08 _Lê văn Trị ♂
09 _Lê thị Mảnh ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Bạch ♀


Con
01. _Lê thị Đại ♀
02. _Lê văn Lý ♂
03. _Lê thị Phương ♀
04. _Lê thị Hoàng ♀
05. _Lê văn Tuấn ♂
06. _Lê thị Oanh ♀
07. _Lê văn Liền ♂
08. _Lê văn Phương ♂
09. _Lê Thanh Tuyền ♀