22
tháng Tư, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê thị Lan ♀
Cha Lê văn Lương ♂ ch

Mẹ

_Lê thị Đàn ♀

Anh chị em ruột
01 Lê thị Muôn ♀
03 Lê thị Nguyền ♀
04 Lê thị Ghi ♀
05 Lê thị Phúc ♀
06 Lê thị Nhạc (Lina)
08 Lê thị Huệ ♀
09 Lê thị Mai ♀

Chồng không rõ 

Con
01. ... Mỹ Phụng ♀
02. ... Quý ♂