18
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Huỳnh Minh Cường ♂
Cha Huỳnh Minh Lan (Ký) ch

Mẹ

Nguyễn thị Biên (Ký) ch

Anh chị em ruột
01 Huỳnh thị Kim Cương (Ký) ch
03 Huỳnh Minh Tài ♂
06 Huỳnh Minh Đạo ♂
07 Huỳnh thị Kim Nữ ♀
09 Huỳnh Minh Hùng (Tùng)
10 Huỳnh Minh Út ♂ ch

Vợ 1
Lê thị Bích Ngà ♀


Con
01. Huỳnh Lê Bích Nguyệt ♀
02. Huỳnh Lê Minh Đức ♂