14
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Châu Tuấn Tú ♂
Cha Châu Tấn Biện ♂ ch

Mẹ

_Lê thị Mảnh ♀

Anh chị em ruột
02 Châu Thúy Phượng ♀
03 Châu Thanh Hoài ♀
04 Châu Thanh Tuyền ♀
05 Châu Hoàng Phương ♂
06 Châu Mộng Tuyền ♀
07 Châu Thùy Quyên ♀

Vợ 1
Trần thị Tuyết Ái ♀


Con
01. Châu Lina ♀
02. Châu Jenny ♀