4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Châu Thanh Hoài ♀
Cha Châu Tấn Biện ♂ ch

Mẹ

_Lê thị Mảnh ♀

Anh chị em ruột
01 Châu Tuấn Tú ♂
02 Châu Thúy Phượng ♀
04 Châu Thanh Tuyền ♀
05 Châu Hoàng Phương ♂
06 Châu Mộng Tuyền ♀
07 Châu Thùy Quyên ♀

Chồng 1
Nguyễn Quan Trưởng ♂


Con
01. Nguyễn Châu Kỳ ♂
02. Nguyễn Tấn Nghiệm ♂