12
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm văn Vạn ♂
Cha Phạm văn Lân ♂

Mẹ

Nguyễn thị Thọ ♀

Anh chị em ruột
01 Phạm thị Đồng ♀ ch
02 Phạm thị Dông ♀ ch
03 Phạm Đình Dương ♂ ch
04 Phạm văn Sáu ♂ ch
06 Phạm thị Thang ♀ ch

Vợ 1
Nguyễn thị Biển ♀