13
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lâm thị Xuân Viên ♀
Cha Lâm văn Trác ♂

Mẹ

Nguyễn thị Thanh Lân ♀

Anh chị em ruột
01 Lâm thị Xuân Hương ♀