14
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Mộc ♂ ch
Cha Nguyễn văn Phúc ♂ ch

Mẹ

Võ thị Hiền ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Hiền ♀ ch
02 Nguyễn thị Kiển ♀ ch
03 Nguyễn văn Duyệt ♂ ch
04 Nguyễn thị Hương ♀
06 Nguyễn thị Cưu ♀ ch
07 Nguyễn văn Hữu (8 Hữu) ch
08 Nguyễn văn Dư ♂ ch
09 Nguyễn văn Út ♂ ch
10 Nguyễn thị Em ♀ ch