16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Trần Phương Nghi ♀
Tên gọiMi Su
 
Cha Nguyễn Nhật Minh ♂

Mẹ

Trần thị Kim Nga ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Trần Nhật Khang (Bill)