13
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Bùi thị Tuyết ♀
Cha Bùi Tưởng ♂

Mẹ

Nguyễn thị Hương ♀

Anh chị em ruột
01 Bùi thị Nương ♀ ch
03 Bùi thị Hợi ♀ ch
04 Bùi Ngoan ♂ ch
05 Bùi Sáu ♂
06 Bùi thị Lệ ♀
07 Bùi Tám ♂ ch
08 Bùi thị Luật ♀
09 Bùi Mười ♂

Chồng 1
Trương Công Chính ♂


Con
01. Trương thị Na ♀
02. Trương thị Tha ♀