14
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lương Nhất Vũ ♂
Cha Lương Hồng Chính ♂

Mẹ

Nguyễn thị Dung ♀

Anh chị em ruột
02 Lương thị Gia Linh ♂
03 Lương thị Mỹ Ái ♀