7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Trịnh Minh Hương ♀
Cha Nguyễn văn Hùng ♂

Mẹ

Trịnh thị Hồng Dung ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Trịnh Minh Hằng (Trân Trân)
02 Nguyễn Trịnh Minh Hân (Băng Băng)