21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trà thị Hường ♀
Cha Trà Tịnh ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Xảo ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Trà Xuân Long ♂
03 Trà thị Bông ♀ ch
04 Trà thị Lựu ♀
05 Trà thị Liêm ♀
06 Trà thị Dung ♀
07 Trà thị Mười ♀

Chồng 1
Lê Hồng Việt ♂


Con
01. Lê Thanh Mùi ♀
02. Lê thị Ánh Tuyết ♀
03. Lê văn Hùng ♂