21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Ngọc Mỹ ♀
Cha Nguyễn Ngọc Anh (9 Tân-Trang)

Mẹ

Phan thị Thuỷ ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Ngọc Dung ♀
03 Nguyễn thị Ngọc Thu ♀
04 Nguyễn Ngọc Thảo ♂
05 Nguyễn Ngọc Sơn ♂
06 Nguyễn Ngọc Bảo ♂
07 Nguyễn Ngọc Quốc ♂

Chồng 1
Đặng Minh Tâm ♂


Con
01. Đặng Hồng Phúc ♂