13
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trà thị Lựu ♀
Cha Trà Tịnh ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Xảo ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Trà Xuân Long ♂
02 Trà thị Hường ♀
03 Trà thị Bông ♀ ch
05 Trà thị Liêm ♀
06 Trà thị Dung ♀
07 Trà thị Mười ♀

Chồng 1
Lê Phú Quốc ♂


Con
01. Lê văn Tiến ♂
02. Lê Thị Huyền ♀
03. Lê thị Hồng Hạnh ♀
04. Lê văn Phúc ♂
05. Lê thị Trường ♀
06. Lê thị Tồng ♀
07. Lê thị Vinh ♀