12
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê thị Ánh Tuyết ♀
Cha Lê Hồng Việt ♂

Mẹ

Trà thị Hường ♀

Anh chị em ruột
01 Lê Thanh Mùi ♀
03 Lê văn Hùng ♂