21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê thị Vinh ♀
Cha Lê Phú Quốc ♂

Mẹ

Trà thị Lựu ♀

Anh chị em ruột
01 Lê văn Tiến ♂
02 Lê Thị Huyền ♀
03 Lê thị Hồng Hạnh ♀
04 Lê văn Phúc ♂
05 Lê thị Trường ♀
06 Lê thị Tồng ♀