21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Lan Hương ♀
Cha Trần Tứ ♂

Mẹ

Trà thị Liêm ♀

Anh chị em ruột
01 Trần Thế Phương ♂
03 Trần Thế Mỹ ♂
04 Trần Thế Vinh ♂
05 Trần Thế Anh ♂
06 Trần thị Hương Lan ♀

Chồng 1
Phan Đình Đạt ♂


Con
01. Phan Đình An ♂
02. Phan Đình Ánh ♂