13
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Thế Vinh ♂
Cha Trần Tứ ♂

Mẹ

Trà thị Liêm ♀

Anh chị em ruột
01 Trần Thế Phương ♂
02 Trần thị Lan Hương ♀
03 Trần Thế Mỹ ♂
05 Trần Thế Anh ♂
06 Trần thị Hương Lan ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Quyền ♀


Con
01. Trần Nguyễn Bảo Hân ♀