4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Cự ♀
Cha Trần Như Liện ♂

Mẹ

Nguyễn thị Liện ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Trần Như Trình ♂

Chồng 1
Đào Duy Cự ♂


Con
01. Đào Cự ♂
02. Đào thị Cận ♀
03. Đào Duy Lảng ♂
04. Đào thị Mẻo ♀
05. Đào Duy Khâm ♂