13
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Đào Cự ♂
Cha Đào Duy Cự ♂

Mẹ

Trần thị Cự ♀

Anh chị em ruột
02 Đào thị Cận ♀
03 Đào Duy Lảng ♂
04 Đào thị Mẻo ♀
05 Đào Duy Khâm ♂

Vợ 1
Nguyễn thị Lượng ♀


Con
01. Đào Hóa ♂