13
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Đào Duy Lảng ♂
Cha Đào Duy Cự ♂

Mẹ

Trần thị Cự ♀

Anh chị em ruột
01 Đào Cự ♂
02 Đào thị Cận ♀
04 Đào thị Mẻo ♀
05 Đào Duy Khâm ♂

Vợ 1
Trần thị Miền ♀


Con
01. Đào Liên ♂
02. Đào Trầm ♂